Een warme ont-moetingsplek voor meer levens-vreugde en bewust-zijn!

 

Wij zijn Ellen en Lis en we bieden jou graag een plaats waar jij jezelf kan en mag zijn, waar je welkom bent met je volle potentieel om te groeien. 

Groeien in bewust-zijn en in ownership.

Wij geloven in de kracht van het zelf. We bieden een luisterend oor en warme handen. We begeleiden vanuit het hart waarbij we leunen op een rugzak vol opleidingen en levenservaring.

Graag tot binnenkort!